Игли за инжекции BD Microlance 27G

Описание

ИГЛИ ЗА ИНЖЕКЦИИ СЪС СТАНДАРТЕН ОТКОС 27G